Propera jornada de la Societat Catalana de Dolor

21/08/2023

El proper 24 de novembre, la SCD organitza la primera Jornada d'Introducció a la Metodologia d'Investigació Clínica